In 2020 was de uitstoot van broeikasgassen 9 procent lager dan in 2019. In totaal is de uitstoot nu 25,4 procent lager dan in 1990. Dit volgt uit de voorlopige cijfers die RIVM/Emissieregistratie en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) vandaag publiceren op emissieregistratie.nl. Ook de overige luchtverontreinigende stoffen laten een daling zien. Alleen de uitstoot van ammoniak stijgt in deze voorlopige cijfers licht ten opzichte van 2019. 

Definitieve cijfers over 2020 zullen begin 2022 beschikbaar komen. Het betreft dan een actualisatie van de voorlopige cijfers, op basis van actuelere statistieken die pas later in het jaar beschikbaar komen. De afname van de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 zal waarschijnlijk uitkomen tussen de 24 en 27 procent. Het zogeheten Urgendadoel is een minimale afname van 25 procent tussen 1990 en 2020. 

Broeikasgassen

Broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)), methaan, lachgas en zogenoemde F-gassen, zijn verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. De uitstoot van broeikasgassen wordt weergegeven in megaton (is miljard kilo) CO2-equivalenten. In 2020 was die uitstoot in Nederland 164,5 megaton CO2-equivalenten. Dat is 16,2 megaton (9 procent) minder dan in 2019.   

De afname van broeikasgassen is in 2020 duidelijk groter dan vorige jaren. Dat komt met name door minder gebruik van steenkool voor de elektriciteitsproductie. Het effect van de lockdownmaatregelen is beperkt. Er is met name een effect te zien bij het personenverkeer. De uitstoot uit de industrie bleef vrijwel gelijk met vorig jaar. 

Ammoniakemissie neemt toe in 2020

Ook voor luchtverontreinigende stoffen zijn voorlopige emissiecijfers over 2020 beschikbaar. De emissies van fijnstof, stikstofdioxide, zwaveldioxide en niet-methaan vluchtige stoffen daalden in 2020. Alleen bij ammoniak is sprake van een stijging met circa 1 kiloton. Dat komt door een kleine stijging in het aantal dieren en door een stijging van de hoeveelheid stikstof in koeienmest, vanwege een hoger verbruik van weidegras.

Lockdowneffect op luchtverontreinigende emissies

Het effect van de lockdown op luchtverontreinigende emissies is beperkt. Effecten zijn vooral te zien bij weg- en vliegverkeer. De uitstoot van stikstofdioxide door de luchtvaart is door het minder opstijgen en landen met ongeveer 50% afgenomen.  Personen- en bestelauto’s reden ongeveer 17% minder kilometers in 2020. De uitstoot van stikstofdioxide bij het wegverkeer daalde echter met name doordat auto’s steeds schoner worden. 

grafiek Emissie broeikasgassen

Video: Wat is de emissieregistratie?

(Beeldtitel: De emissieregistratie, wat is dat? Een animatie.)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Bij alles wat we doen, stoten we stoffen uit.
Dat noemen we emissies.
Niet alleen in de industrie, landbouw of luchtvaart,
maar ook bijvoorbeeld bij autorijden of schoonmaken.
Al die stoffen komen terecht in onze leefomgeving.
De ene stof is schadelijker dan de andere.
Daarom is het belangrijk om alle emissies te volgen.
Voor onze eigen gezondheid, het klimaat en de kwaliteit van het milieu.
Samen met verschillende partners
houdt het RIVM de emissiecijfers van honderden stoffen bij.
Zo zien we waar emissies vandaan komen
en welke milieuproblemen daardoor ontstaan.
Het RIVM berekent, controleert en registreert alle data
in één centrale database, de emissieregistratie.
Daarmee maken we rapporten en voldoet Nederland aan internationale afspraken.
Elk jaar vernieuwen we de data.
De overheid gebruikt deze data om beleid te maken
en om te controleren of nieuwe regels bijvoorbeeld zorgen voor minder uitstoot.
Het lukt niet om alle emissies te meten.
We berekenen daarom de meeste.

(Een auto rijdt langs.)

Neem bijvoorbeeld de uitstoot van je auto.
Van elk type voertuig is gemeten
hoeveel schadelijke stoffen hij uitstoot per kilometer.
En van miljoenen voertuigen weet het CBS hoeveel kilometer ze rijden.
Zo berekenen we wat de totale uitstoot in Nederland is.
Alle emissiegegevens zijn openbaar.
Op de website kun je de emissiedata bekijken
en zelf grafieken en kaarten samenstellen.
Bijvoorbeeld van jouw gemeente.
Of een fabriek bij jou in de buurt.
Wil je meer weten of zien wat de uitstoot in jouw gemeente is,
ga naar emissieregistratie.nl.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer weten? Ga naar emissieregistratie.nl.)