e-sigaret

Het RIVM en de Universiteit van Maastricht hebben een aantal factoren op een rij gezet, waarmee het onderscheid kan worden gemaakt tussen e-sigaretgebruikers (dampers) enerzijds en mensen die zowel sigaretten roken als e-sigaretten gebruiken (de zogenaamde combi-rokers) anderzijds. Een onderscheid tussen beide groepen is belangrijk omdat ze zo op maat geholpen kunnen worden bij het zetten van een stap  naar stoppen met het gebruik van tabaksproducten. Dit staat in een publicatie in de International Journal Environmental Research Public Health. 

De onderzoekers hebben onder zo’n 120 dampers en combi-rokers geconstateerd dat gebruikers van alleen de e-sigaret in het verleden meer sigaretten te hebben gerookt dan de combi-rokers in het heden. Daarnaast geven meer dampers aan dat ze het moeilijk vinden om helemaal te stoppen. Dat kan erop duiden dat ze het al vaker hebben geprobeerd om te stoppen en weten hoe moeilijk dat is. 

Onaantrekkelijke geur

De onderzoekers keken ook naar de aantrekkelijkheid van de gewone sigaret en de e-sigaret. Zestig procent van de e-sigaretgebruikers vinden gewone sigaretten niet aantrekkelijk, met name vanwege de geur na het roken, de smaak van het roken en de hoge prijs.  Bij de combi-rokers is dat maar 12 procent. Verder constateerden de onderzoekers dat de dampers meer tevreden zijn met hun product, maar wel klagen over het feit dat er geen automaten zijn waar ze dampproducten kunnen kopen. Combi-rokers geven vaker aan helemaal te willen stoppen dan e-sigaretgebruikers.

Vervolgstappen

Door alle gegevens samen te voegen valt met een zekerheidsscore van meer dan 80 procent bepalen in welke categorie ze nu horen: die van e-sigaretgebruikers of van combi-rokers. Dit onderscheid is belangrijk in verband met mogelijke vervolgstappen,  die rokers kunnen zetten naar stoppen met roken bijvoorbeeld via gezondheidscommunicatie.