Nieuwe gegevens laten zien dat resistentie tegen antibiotica blijft toenemen. Vooral Escherichia coli, een darmbacterie, ontwikkelt in alle EU Europese Unie (Europese Unie)-landen met een alarmerend hoge snelheid resistentie tegen een groot aantal antibiotica. Om het publiek te informeren over de relatie tussen E. coli Escherichia coli (Escherichia coli) en blaasontsteking, introduceert de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) samen met het RIVM een speciale folder over dit onderwerp.

Nieuwe gegevens afkomstig uit het Europese Antimicrobiële Resistentie Surveillance Systeem ( EARSS European Antimicrobial Resistance Surveillance System (European Antimicrobial Resistance Surveillance System)) laten zien dat resistentie tegen antibiotica blijft toenemen. Vooral Escherichia coli ( E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)), een darmbacterie, ontwikkelt in alle EU Europese Unie (Europese Unie)-landen met een alarmerend hoge snelheid resistentie tegen een groot aantal antibiotica. Dit betekent onder andere dat blaasontstekingen die veroorzaakt worden door E. coli moeilijker te behandelen zijn. Om het publiek te informeren over de relatie tussen E. coli en blaasontsteking, introduceert de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) samen met het RIVM een speciale folder over dit onderwerp. Deze folder wordt verspreid via onder meer artsen, apothekers en de website van het RIVM. Hier staat meer informatie over verantwoord antibioticagebruik. Ook is de toolkit antibioticagebruik geüpdate. 18 november was ook de jaarlijkse Europese Antibioticadag.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.