Tijdens de bijeenkomst van het WEO colorectal cancer screening committee in Barcelona op 27 oktober jl., zijn de resultaten van het Nederlandse programma uit 2016 gepresenteerd. De bijeenkomst biedt landen een platform om kennis uit te wisselen op het gebied van darmkankerscreening, over de hele keten van uitnodiging, testkwaliteit tot diagnose. Zo werden de activiteiten van een internationale werkgroep op het gebied van het standaardiseren van de FIT test toegelicht.

Een beter zicht op de kritische factoren die FIT resultaten beïnvloeden is nodig voor het uniform monitoren van programma's en FIT testen zodat internationale vergelijking mogelijk is. Daarnaast was er ruimte voor innovaties op het gebied van darmkanker screening. Het RIVM was, naast verschillende andere Nederlandse stakeholders, vertegenwoordigd tijdens deze dag.
Lees meer