Op 15 oktober 2015 hebben de regionale screeningsorganisaties, het IKNL Integraal kankercentrum Nederland (Integraal kankercentrum Nederland) en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek een overeenkomst getekend voor het gezamenlijk ontwikkelen en beheren van een datawarehouse. In het datawarehouse worden de belangrijkste gegevens uit de database van het bevolkingsonderzoek geladen, zoals aantallen uitnodigingen, deelnamegraad en aantallen verwijzingen.

Met de komst van een datawarehouse komen gegevens makkelijker beschikbaar. De landelijke monitor en evaluatie van het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt in het datawarehouse ondergebracht. Vanaf 2016 levert IKNL Integraal kankercentrum Nederland (Integraal kankercentrum Nederland) de gegevens voor de landelijke monitor van de borstkankerscreening uit dit nieuwe datawarehouse.

Het voordeel van het datawarehouse is dat de gegevens uit de NKR Nederlandse Kanker Registratie (Nederlandse Kanker Registratie) (de Nederlandse KankerRegistratie) naast de gegevens uit de database van het bevolkingsonderzoek gezet kunnen worden. Het datawarehouse maakt gebruik van beveiligde constructies waardoor gegevens altijd anoniem zijn en niet te herleiden zijn naar cliënten van het bevolkingsonderzoek.

In de toekomst is het interessant om de gegevens uit het datawarehouse ook met gegevens uit andere databases te koppelen, zodat ook wetenschappelijke vragen beantwoord kunnen worden.