Mensen aan eettafel scheppen sla op hun bord

Bepaalde levensgebeurtenissen kunnen er voor zorgen dat jongvolwassenen (18-35 jaar) minder vlees gaan eten. Vooral het verlaten van het ouderlijk huis om alleen of met huisgenoten te gaan wonen, kan volgens hen invloed hebben op hun vleesconsumptie. Dit komt door een verandering in sociale omgeving en meer onafhankelijkheid. Dat blijkt uit RIVM-onderzoek onder ruim 1800 jongvolwassenen. 

Het RIVM vroeg ook naar redenen die het moeilijker maken om minder vlees te eten. Jongvolwassenen geven aan dat vooral de smaak, hoge prijzen van alternatieven voor vlees en gewoonten een rol spelen. Redenen om de vleesconsumptie wel te minderen, zijn zorgen over het milieu en dierenwelzijn, net zo kunnen genieten van kleinere porties vlees en geld besparen.

Resultaten kunnen helpen bij gedragsverandering

De resultaten kunnen helpen bij het maken van strategieën om het eten van vlees door jongvolwassenen te verminderen. Het RIVM concludeert dat een gecombineerde aanpak waarschijnlijk het meest effectief is. Denk hierbij onder meer aan maatregelen als het verkleinen van de portiegrootte van vleesproducten, een lagere prijs en een beter aanbod van alternatieven voor vlees.  

De resultaten zijn gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Food Quality and Preference.