Het RIVM heeft voor de VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu)-Inspectie een overzicht gemaakt van bestaande en nieuwe methoden om legionella in water aan te tonen. Hiermee wordt het inzicht in de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van deze methoden vergroot.

Legionella komt overal in het milieu voor, maar mensen raken vooral geïnfecteerd als zij bacteriën inademen die zijn uitgegroeid in watersystemen zoals bubbelbaden, koeltorens en leidingwatersystemen. Legionellapreventie is erop gericht de groei van legionella in dergelijke watersystemen te voorkomen. 

 

Grote leidingwaterinstallaties, zoals in ziekenhuizen, worden periodiek gecontroleerd op de aanwezigheid van legionella. Dit dient te gebeuren conform de NEN Nederlandse norm (Nederlandse norm) 6265, een kweekmethode op agarplaten. De NEN 6265 heeft een aantal beperkingen. Zo kunnen legionellabacteriën gemist worden doordat ze niet groeien op agarplaten of doordat ze overgroeid worden door andere bacteriën. 

 

Nieuwe methoden, zoals Polymerase Chain Reaction, de legionella-chip of amoebe-kweek, kunnen voordelen bieden ten opzichte van de wettelijk vereiste kweekmethode. Ze kunnen bijvoorbeeld wel de legionellabacteriën detecteren die niet zijn te kweken op agarplaten. Nieuwe methoden hebben echter ook beperkingen. Een aantal van deze methoden tonen ook dode bacteriën aan, waardoor na een reinigingsmaatregel niet kan worden vastgesteld of het legionella-probleem in een installatie verholpen is. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen of nieuwe methoden of een combinatie van methoden in staat zijn een beter beeld te geven van legionellagroei in een leidingwaterinstallatie dan de NEN 6265.