Het RIVM feliciteert Professor Dick van Soolingen, die op het 36e jaarlijkse congres van de European Society of Mycobacteriology (ESM) in Riga (Letland), op 28 juni 2015, de prestigieuze Gardner Middlebrook Award 2015 kreeg toegewezen.

Professor Dick van Soolingen leidt het onderzoek naar tuberculose en infecties van nontuberculeuze mycobacteriën bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (IDS) en is deeltijd hoogleraar Translationeel Onderzoek Tuberculose aan de Radboud Universiteit op voordracht van het KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation) tuberculosefonds. Hij ontving de prijs voor zijn prestaties op het gebied van onder meer de moleculaire epidemiologie van tuberculose, de taxonomie van mycobacteriën, de klinische relevantie van nontuberculeuze mycobacteriën, resistentie tegen antibiotica, capacity building, etc.

De Gardner Middlebrook award eert wetenschappers die een significante bijdrage hebben geleverd aan verbeteringen in de de diagnose en behandeling van mycobacteriële ziekten. Deze internationale prijs wordt uitsluitend toegekend aan een select gezelschap van microbiologen, door de Gardner Middlebrook commissie.