Prof. dr. Dik Mevius heeft op 31 januari 2019 heeft de Jennerpenning in ontvangst mogen nemen. Deze bijzondere erkenning ontving Mevius uit handen van prof professor (professor). dr. Jaap van Dissel, directeur van Centrum voor Infectieziektebestrijding. De hoogleraar aan de Faculteit Diergeneeskunde en senior onderzoeker van Wageningen Bioveterinary Research ontvangt deze prijs voor zijn jarenlange inzet om antibioticaresistentie binnen de diergeneeskundige sector tegen te gaan. 

Als grondlegger van een One Health-beleid op het gebied van antibioticaresistentie heeft Dik Mevius een wezenlijke bijdrage geleverd aan het nationale beleid waar ook het RIVM dagelijks op steunt in haar adviestaken en bij de bestrijding van resistente micro-organismen

aldus Van Dissel.

Mevius speelde een essentiële rol bij het verzamelen van data rond antibioticaresistentie in de diergeneeskundige en de voedselketen en zette zich met succes in om het diergeneeskundig antibioticumgebruik terug te dringen. Hij heeft zich ingezet voor een groter bewustzijn rond het terugdringen van antibioticaresistentie bij dieren in de agrarische en diergeneeskundige sector. Hierbij heeft hij altijd de verbinding gezocht met het RIVM, dat dezelfde taken uitvoert op het gebied van de volksgezondheid.

One Health

De aanwezigheid van resistente bacteriën in mens, dier en milieu vraagt een interdisciplinaire aanpak: dat gebeurt onder de noemer One Health. De One Health-gedachte gaat er vanuit dat mens, dier en hun omgeving niet gescheiden zijn. Mevius was al vroeg een voorvechter van deze One Health-aanpak en was een van de grondleggers van monitoring van antibioticaresistentie in dieren. Hij was medeverantwoordelijk voor de zogenaamde MARAN Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands (Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands)-rapportage die sinds 2004 jaarlijks verschijnt met gegevens over resistente bacteriën en antibioticumgebruik bij dieren en mensen. Naast zijn werk als leider van het Nationaal Referentielaboratium voor antibioticaresistentie bij dieren en een onderzoeksgroep, legde hij de basis voor het oprichten van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa Netherlands Veterinary Medicines Authority (Netherlands Veterinary Medicines Authority)). Van 2011 tot eind 2013 was hij voorzitter van het SDa-expert panel. Sinds 2009 is het gebruik van antibiotica in de dierhouderij met meer dan 60% gedaald. 

De Jennerpenning

De Jennerpenning is een oorkonde met een bronzen plaquette, die het RIVM uitreikt aan mensen die baanbrekend werk voor het RIVM hebben verricht. De Jennerpenning verbeeldt de Engelse arts Edward Jenner die het door hem ontwikkelde pokkenvaccin op basis van koepokken toedient aan de achtjarige James Phibbs.