“Synthetische biologie kan bijdragen aan een duurzame samenleving als het op een verantwoorde en doordachte manier wordt gebruikt. RIVM draagt met kennis van gezondheid en milieu bij aan een verantwoorde ontwikkeling van deze nieuwe technologie.” Dit zei Els van Schie, directeur Milieu en Veiligheid van het RIVM, tijdens een bijeenkomst over synthetische biologie.

Synthetische Biologie is een technologisch-wetenschappelijke ontwikkeling, waarin men technische ontwerpprincipes toepast op moleculair biologisch niveau. De techniek maakt het mogelijk om gericht DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) te lezen, te schrijven, samen te stellen en te veranderen. Toegepast in de industrie levert dit allerlei nieuwe mogelijkheden op. Denk aan medicijnen geproduceerd door micro-organismen of biobrandstof van genetisch gemodificeerde algen.

Deze techniek ontwikkelt zich momenteel snel, wordt breed toegepast en de verwachte economische impact is groot. Door de veelheid aan mogelijkheden kan synthetische biologie een belangrijke bijdrage leveren aan de bio-economie: een economie waarin biomassa gebruikt wordt in plaats van fossiele grondstoffen.

Tijdens de bijeenkomst spreken vertegenwoordigers van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheid en wetenschap, over de mogelijke bijdrage van synthetische biologie aan de bio-economie. Sprekers van de TU Technische Universiteit (Technische Universiteit)-Delft, RIVM en het Rathenau Instituut spraken respectievelijk over de mogelijkheden van industriële biotechnologie, duurzaamheids- en veiligheidsaspecten en maatschappelijke en ethische kwesties. Teams van de studentencompetitie iGEM International Genetically Engineered Machine (International Genetically Engineered Machine) illustreerden met hun projecten wat er op dit moment allemaal al mogelijk is met synthetische biologie.

Kansen én vragen

Naast vele kansen roept synthetische biologie ook vragen op: zijn de beoogde toepassingen wel zo duurzaam? Hoe zorg je ervoor dat de ontwikkeling van synthetische biologie op een verantwoorde en veilige manier plaatsvindt? Wie profiteert er van en wie draagt de lasten?

Het RIVM onderzoekt samen met maatschappelijke partners wat de opkomst van synthetische biologie betekent voor gezondheid, milieu, duurzaamheid en veiligheid. Het RIVM geeft beleidsadvies over synthetische biologie, ontwikkelt kennis over kansen en risico's, en onderzoekt de mogelijkheden van een kennisinformatie platform rondom het thema.