Bij de screening op AGSadviseur gevaarlijke stoffen, CHCongenitale hypothyreoidie en OCTN2 was een ‘dubieuze uitslag’ mogelijk. Dit wordt door veel betrokkenen als een verwarrende term beschouwd.

Per 1 januari 2017 wordt deze term vervangen door ‘niet-conclusieve uitslag’. In de communicatie naar ouders en screeners zal gesproken worden over ‘er is nog geen conclusie mogelijk’. Een dergelijke uitslag betekent in de praktijk dat de uitslag afwijkt van een normale uitslag, maar niet afwijkend genoeg is om direct ziekte te vermoeden. Een niet-conclusieve uitslag leidt tot afname van een 2e hielprik. Als blijkt dat na de 2e hielprik de uitslag niet normaal is, volgt een verwijzing. De programmacommissie stemde in december 2016 ook met deze aanpassing in, die het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek vervolgens heeft vastgesteld.