Gebouwen waarin naast kantoren ook laboratoria zijn gevestigd, krijgen een keurmerk voor duurzaamheid. Laboratoria verbruiken veel energie, doordat er zes keer meer lucht moet worden verplaatst voor ventilatie dan in andere ruimten. Het energiezuinig ventileren is onderdeel van een breed pakket aan criteria, dat opgesteld is voor de beoordeling van de nieuwbouw van het RIVM en CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), onderdelen van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Directeur-generaal André van der Zande van het RIVM ontving de beoordelingscriteria voor het keurmerk tijdens het symposium Duurzame Lente uit handen van directeur Stefan van Uffelen van de Dutch Green Building Council. De criteria zijn ontwikkeld voor het nieuwe RIVM-gebouw, maar zij kunnen ook gebruikt worden voor andere gebouwen.

 

 

Het keurmerk van de Dutch Green Building Council stelt eisen aan management, gezondheid en comfort, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. De nieuwbouw, die in 2018 op de Uithof in Utrecht gereed is, zal voldoen aan de hoogst mogelijke duurzaamheidseisen.

Op deze manier wil het RIVM een voorbeeldfunctie bekleden op het gebied van duurzaam bouwen en een duurzame exploitatie. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambities die centraal staan in het werk van het RIVM. “Met het keurmerk geven we een duurzame impuls aan onze eigen bedrijfsvoering. En met ons werk ondersteunen wij de transitie naar een duurzame samenleving. Vandaag beginnen verschillende bestuurslagen bij het RIVM aan een duurzame lente”, aldus Van der Zande.

Tijdens het symposium legden ruim tweehonderd vertegenwoordigers van alle bestuurslagen en de semi-overheid de basis voor een vernieuwd duurzaamheidsbeleid. Zij beantwoordden vragen die de overheid tegenkomt op weg naar het duurzaamheidsbeleid van de toekomst.

Volgens Van der Zande krijgt de overheid in deze tijd van toenemende ambities en teruglopende middelen een nieuwe rol: “We willen vooral belemmeringen wegnemen en duurzame initiatieven vanuit burgers en bedrijven ondersteunen”.

Het RIVM stelt haar kennis beschikbaar om de transitie naar een duurzame samenleving te ondersteunen. Zo wil het RIVM bijdragen aan duurzame vervanging van schadelijke chemische stoffen door stoffen uit biomassa.

Naar Persbericht DGBC