GGD teststraat

De eerste resultaten met twee corona-antigeensneltesten, die na inzetten binnen een kwartier de aanwezigheid van SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 viruseiwitten aantonen, zijn veelbelovend. De komende weken worden enkele belangrijke onderzoeken en evaluaties  op verschillende teststraatlocaties in Nederland afgerond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de betrouwbaarheid van de test en de toepasbaarheid van de test in Nederland als aanvulling op de PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-testen.

De antigeentest is een test die de aanwezigheid van bepaalde viruseiwitten van het nieuwe coronavirus aantoont in neus- en keelslijm. De test geeft na het inzetten ervan na een kwartier een uitslag. Laboratoria, ziekenhuizen, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en RIVM werken nauw samen bij het onderzoek om informatie te verzamelen en te kijken op welke manier dit type test in de praktijk ingezet kan worden, naast en deels ter vervanging van de huidige PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-testen. Hoewel de eerste onderzoeksresultaten in de teststraten hoopvol zijn, moeten de evaluaties nog worden afgerond. Ook moet de test in andere situaties dan de teststraten nog worden onderzocht. Het is belangrijk de ingebruikname van de testen goed voor te bereiden.

Toepassing in de praktijk

Een werkgroep die bestaat uit experts van de referentielaboratoria, GGD’en, ziekenhuizen, en het RIVM werkt ondertussen uit voor welke groepen de test de meeste meerwaarde heeft.  Ook logistiek zijn er uitdagingen. Want hoewel de test een snelle uitslag geeft, kost  het inzetten en aflezen ervan aanzienlijk meer tijd dan de analyse van een PCR-test. Een analist van een laboratorium kan bij de huidige meest gebruikte PCR test ongeveer 600 testen per dag analyseren. Dezelfde analist kan ongeveer 60 antigeentesten per dag analyseren. Dat heeft gevolgen voor de benodigde personele capaciteit.

Betrouwbaarheid 

De antigeentest spoort niet alle besmettingen op. Een positieve testuitslag geeft aan dat iemand het virus heeft en doorgaans in zodanige hoeveelheden dat de persoon op dat moment besmettelijk is. De gevoeligheid van de test scoort daar goed op. Maar bij een negatieve testuitslag, mist de test bijvoorbeeld ook mensen die het virus eigenlijk wel hebben, maar nog besmettelijk moeten worden. Afhankelijk van de redenen waarom iemand getest is, zal dan bijvoorbeeld besloten kunnen worden om de test na een aantal dagen te herhalen. Het is belangrijk daar in de communicatie met de geteste mensen  aandacht aan te besteden.

Veldonderzoek

De komende tijd vinden verschillende onderzoeken plaats naar de snelle antigeentest. Komende week gaat het RIVM de werking van de test onderzoeken in samenwerking met onder andere GGD Haaglanden en GGD Rotterdam-Rijnmond. Analisten van het RIVM gaan op verschillende locaties de analyses van de antigeentesten doen in mobiele laboratoria van het RIVM. Bij de teststraten waar de antigeensneltesten onderzocht worden, wordt mensen die voor een test komen gevraagd of zij naast de standaard PCR test ook aan de snelle test willen meewerken.

Basisregels onverminderd belangrijk

Als de test in de praktijk ingezet wordt, blijft het onverminderd belangrijk dat mensen zich aan de basisregels houden: afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten en je laten testen bij klachten.