In februari 2019 is in Nederland het Plastic Pact gestart. Dit is een eerste stap om plastic producten en verpakkingen die slechts één keer worden gebruikt, duurzamer te maken en  te gebruiken. Het Pact is inmiddels ondertekend door 97 partijen, waaronder producenten, winkeliers, en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)).

Het Pact bevat meetbare doelen en daarvoor is afgesproken dat de voortgang wordt bekeken. Het RIVM heeft nu gegevens voor de nulmeting van de deelnemende partijen gekregen over het gebruik van plastic in 2017 en 2018. Deze nulmeting gaat over de vier doelen van het Pact: in 2025 zijn plastic producten en verpakkingen zo ontworpen dat zij beter te recyclen zijn, gebruiken we minder plastic onder andere door het meer te hergebruiken, wordt meer gerecycled, en passen we ook meer gerecycled plastic toe in nieuwe producten.

De meeste data die zijn ontvangen gaan over de mogelijkheid om te recyclen en gerecyclede plastics te gebruiken. Over hergebruik en sortering is minder informatie ontvangen. Ook is weinig informatie beschikbaar over de hoeveelheid schadelijke stoffen in plastic, zoals Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)). Er is een goede start gemaakt met de monitoring, maar het is belangrijk dat meer partijen de komende jaren data leveren. Alleen dan kunnen er echt conclusies worden getrokken over de voortgang van het Plastic Pact.

Het opzetten van de monitor is een lerend proces waarin elk jaar weer verbeteringen plaatsvinden. Nog niet alle bedrijven konden gegevens leveren over 2017 en 2018. Een aantal partijen heeft aangegeven te investeren zodat ze dit volgend jaar wel kunnen.