COVID-19 vaccination resident nursing home 18 January 2021

De daling van het aantal besmettingen onder verpleeghuisbewoners zet door. Het aantal besmettingen in verpleeghuizen is gedaald tot onder het landelijke gemiddelde besmettingsniveau per 100.000 inwoners. Eerder werd al door het RIVM gemeld dat de daling wijst op een gunstig effect van vaccinatie tegen besmettingen met het coronavirus.  

Acht weken na de eerste toegediende vaccinatie is het effect van vaccinatie in de verpleeghuizen duidelijk zichtbaar. Inmiddels hebben bijna alle verpleeghuisbewoners een eerste vaccinatie gehad, een deel van de bewoners heeft de tweede vaccinatie ook ontvangen. Eind maart krijgen alle verpleeghuisbewoners die in de eerste ronde niet aan bod zijn gekomen, bijvoorbeeld door ziekte, alsnog een vaccinatie aangeboden.

Bij thuiswonende ouderen, waarvan de eerste mensen eind januari gevaccineerd zijn, is geen stijging zichtbaar in besmettingen. Het is nog te vroeg om te zeggen of dit een effect van de vaccinaties is.

impact vaccinatie op besmettingen (17 maart 2021)

Figuur 1. Aantal gemelde SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 infecties per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep en week, bij thuiswonenden en verpleeghuisbewoners, week 1 t/m 10, 2021. Bron: Osiris

Daling ziekenhuisopnames onder oudere leeftijdsgroepen

Onder 80-plussers neemt verder het aantal ziekenhuisopnames af, waarschijnlijk als gevolg van het starten van vaccineren in deze groep. Verlichting van de druk op de ziekenhuizen levert dit helaas niet op, omdat patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen veelal jonger zijn. Figuur 2 laat zien dat sinds de start van het vaccineren van 80-plussers het aandeel ziekenhuisopnames ten opzichte van andere leeftijdsgroepen aanzienlijk is afgenomen. Dit wijst op een positief effect van het vaccinatieprogramma.

Aantal opnames per leeftijdsgroep per week (20210317)

Figuur 2. Procentueel aandeel van leeftijdsgroepen aan het totaal van nieuwe ziekenhuisopnames per kalenderweek, week 45, 2020-week 10, 2021. Bron: NICE