In 2013 is de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg ( ASG additional regulation for sexual health (additional regulation for sexual health)) geëvalueerd. Belangrijkste uitkomst van de evaluatie was dat de uitvoering van de ASG regeling bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en goed belegd is en aanvullend funcitoneert op de 1e lijns zorg bij de huisarts. VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft op basis van de adviezen in het rapport besloten de regeling aan te passen per 2015.Tijdens een bijeenkomst op het ministerie van VWS op 11 oktober jl. zijn de coördinatoren van de centra voor seksuele gezondheid over de wijzigingen geïnformeerd.