Dr. E.C.M. (Els) van Schie wordt per 1 februari de nieuwe directeur Milieu en Veiligheid bij het RIVM. Ze volgt hiermee dr. Marcel van Raaij op en ook dr. Jan Roels als waarnemend directeur. Met haar komst brengt Els van Schie waardevolle kennis en ervaring mee voor het RIVM op het gebied van Milieu en Veiligheid.

Momenteel werkt Els Van Schie als directeur Handhavingsbeleid bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, een onafhankelijk agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In die hoedanigheid is zij een grote opdrachtgever voor het RIVM. Daarnaast is zij plaatsvervangend Inspecteur-generaal. Eerder vervulde zij directeursfuncties bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat en bij het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Els van Schie motiveert haar overstap naar het RIVM als volgt: “Ik maak graag de verbinding tussen de wetenschap en maatschappelijke vraagstukken. Juist in deze functie komt dit heel mooi bij elkaar op een inhoudelijk interessant terrein.” Naast het inhoudelijke aspect vindt ze het aantrekkelijk dat haar rol meer extern gericht zal zijn, zowel naar de wetenschappelijke wereld als naar het departement en andere (overheids)organisaties. Zij ziet het als een opgave voor het RIVM om de kennis zo beschikbaar te stellen dat het door beleidsmedewerkers als voeding voor beleid gebruikt kan worden.