De Engelse vertaling van het dertiende evaluatierapport van het Landelijk Evaluatie Team voor het bevolkingsonderzoek naar Borstkanker in Nederland (LETB Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker (Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker)) is nu ook beschikbaar.

Het rapport beschrijft de uitkomsten van de monitoring en evaluatie over voornamelijk de periode 2008 tot en met 2011.
Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met de totale periode van het bevolkingsonderzoek sinds 1990. Het rapport National evaluation of breast cancer screening LETB Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker (Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker) XIII is te vinden via de website van het RIVM.