De Nederlandse mobiele vaccinatie-units (prikbussen) zijn gekozen tot Europees modelproject. De prikbussen zijn een van de vijf modelprojecten gericht op het wegnemen van fysieke, praktische en administratieve belemmeringen voor vaccinatie. Het RIVM en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland nemen vandaag hiervoor een prijs in ontvangst. De selectie van de vijf projecten is gemaakt door het Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid (HaDEA)

De afgelopen jaren is er in de lidstaten van de EU Europese Unie (Europese Unie) een afname te zien van de vaccinatiegraad. Dit heeft geleid tot nieuwe uitbraken van ziektes, zoals mazelen. Praktische factoren spelen een cruciale rol bij de vaccinatiegraad: als mensen niet op een eenvoudige manier een vaccin kunnen krijgen, laten zij zich niet altijd vaccineren. Via het project ‘Overcoming Obstacles to Vaccination’ kunnen Europese landen van elkaars succesvolle methodes leren. 

Mobiele prikbussen

De mobiele prikbussen zijn ingezet bij de coronavaccinatie worden momenteel gebruikt bij de hpv humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-prik. Via de prikbussen kunnen bewoners een vaccinatie krijgen in hun eigen wijk. Daarnaast kunnen ze ook informatie krijgen en vragen stellen aan zorgprofessionals of aan sleutelfiguren uit de wijk in wie ze vertrouwen hebben. Voorlopige resultaten laten zien dat hiermee de vaccinatiegraad wordt verhoogd.

De vier andere modelprojecten die zijn geselecteerd gaan over vaccineren op scholen (Spanje en Ierland), vaccineren van illegale immigranten (Italië) en het sturen van herinneringen (Denemarken).