Foto van een teek in het stadium van nimf op een natuurlijke achtergrond.

Naar aanleiding van de berichtgeving rond de casus van een patiënt met Borrelia miyamotoi willen het AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) en het RIVM de volgende toevoeging voor artsen geven.

De patiënt waarbij de Borrelia miyamotoi werd aangetoond had een sterk verzwakt immuunsysteem. De gevolgen van een infectie met deze 'nieuwe' bacterie voor  mensen met een normaal functionerend immuunsteem zijn onduidelijk. Uit kleinschalige onderzoeken uit Rusland en de Verenigde Staten blijk dat mensen  twee weken na een tekenbeet koorts kunnen krijgen. Daarmee lijkt er enige overlap te zijn met de verschijnselen van de ziekte van Lyme (veroorzaakt door Borrelia burgdorferi) maar zonder het chronische karakter. Net als bij de ziekte van Lyme is het waarschijnlijk dat niet alle besmette personen daadwerkelijk ziek worden. Meer onderzoek is nodig om hier meer duidelijkheid over te geven. Bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem en ontsteking van hersenen en hersenvliezen (en wellicht ook andere neurologische verschijnselen) die zijn blootgesteld aan teken, is het aan te raden naast de ziekte van Lyme ook een infectie met B. miyamotoi te overwegen. Beide ziekten zijn met dezelfde antibiotica te behandelen.

B. miyamotoi-ziekte is relatief nieuw en daarom ontbreken goede gevalideerde serologische testen. Wel is de bacterie aan te tonen met verschillende moleculaire testen (PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)s) in bijvoorbeeld teken, bloed en hersenvocht van patiënten. Deze testen zijn gebruikt om de diagnose te stellen in de beschreven patiënt. Het is belangrijk te vermelden dat uitgebreidere klinische validatie voor deze diagnostische testen nog nodig is.

Wanneer een arts hierover wil overleggen, is het mogelijk om contact op te nemen met het AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) of het RIVM.

Link naar Nieuwsbericht 'Nieuwe bacterie in teken'

Link naar The Lancet