Luchtfoto van Plas van Heenvliet

Bij de Plas van Heenvliet in de provincie Zuid-Holland zijn de zuidoostelijke oevers opgehoogd met zogeheten thermisch gereinigde grond (TGG). In de toekomst krijgt de Plas van Heenvliet een recreatieve functie waardoor mensen erin mogen zwemmen en vissen. Daarom heeft het RIVM onderzocht of er stoffen uit de TGG vrijkomen. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Deze stoffen hebben lokaal en in kleine mate effect heeft op planten en dieren in de bodem en het grondwater. Er zijn ook stoffen aangetroffen in het oppervlaktewater, maar deze zijn niet het gevolg van de TGG. Het RIVM adviseert geen vis te eten uit de plas en de kwaliteit van het oppervlaktewater te monitoren. 

Thermisch gereinigde grond

TGG bestaat uit grond en asfaltdeeltjes die zijn verhit om verontreinigende stoffen zoals minerale olie, te verwijderen. Bij eerdere toepassingen in Nederland bleek de TGG nog verontreinigingen te bevatten waardoor het niet voldeed aan de gestelde kwaliteitseisen. Daarom heeft het RIVM onderzocht of er stoffen uit de TGG vrijkomen bij de Plas van Heenvliet en of er als gevolg van deze stoffen gezondheidsrisico’s verwacht worden bij recreatie in en rond de plas, zoals zwemmen, vissen en wandelen. 

Geen gezondheidsrisico’s als gevolg van TGG

Uit het onderzoek blijkt dat er verontreinigingen uit de TGG in het grondwater terecht zijn gekomen. Deze stoffen hebben geen invloed op de gezondheid van mensen omdat er geen direct contact kan optreden. Wel hebben de stoffen invloed op het grondwater, wat lokaal en in kleine mate effect heeft op planten en dieren in de bodem en het grondwater. 

Kwaliteit oppervlaktewater

De TGG heeft geen invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De huidige kwaliteit van het oppervlaktewater heeft wel effecten op planten en dieren die daarin leven. In de waterbodem worden ook PCB polychlorobiphenyls (polychlorobiphenyls)’s aangetroffen, maar ook deze zijn niet te relateren aan de TGG.

Monitoring

Het is niet uit te sluiten is dat er in de toekomst vervuilende stoffen uit TGG via de bodem en het grondwater in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarom vindt het RIVM het belangrijk om de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater de komende jaren in de gaten te houden.

Het onderzoek is in opdracht van de DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) Rijnmond uitgevoerd.