Zoals in juli al via onder andere de website van het RIVM kenbaar is gemaakt, is het bevolkingsonderzoek op enkele punten aangepast.

Zo is de afkapwaarde verhoogd op basis waarvan doorverwijzing plaatsvindt. Dit leidt tot een betere balans tussen nut en risico binnen het bevolkingsonderzoek en is daarmee meer in lijn met het advies van de Gezondheidsraad uit 2009.

Daarnaast constateerden de screeningsorganisaties en het RIVM dat er een ongelijke verdeling van intakes was over de verschillende coloscopiecentra. Er is inmiddels meer evenwicht aangebracht in de verdeling van deelnemers over de beschikbare intakes. Dit betekent dat sommige deelnemers aan het bevolkingsonderzoek sneller terecht kunnen voor het intakegesprek, maar daarvoor soms wel iets verder moeten reizen.