Het aangaan van een partnerschap met een (middel)groot farmaceutisch bedrijf tijdens de ontwikkelingsfase van een geneesmiddel pakt vooral voor kleine bedrijven gunstig uit bij het naar de markt brengen van geneesmiddelen. De geneesmiddelen van kleine bedrijven die tijdens de ontwikkeling werden overgenomen door een (middel)groot farmaceutisch bedrijf, werden vaker door de EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) (European Medicines Agency) goedgekeurd voor markttoelating dan de zelf ontwikkelde geneesmiddelen van kleine bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het RIVM en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO Nederlands: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (Nederlands: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek)).

De EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) heeft in de periode 2009-2013 in totaal 172 nieuwe geneesmiddelen (New Active Substances) beoordeeld, waarvan er 133 werden goedgekeurd voor markttoelating. Daarvan was 41% afkomstig van kleine bedrijven, waaronder niet-gouvernementele organisaties of academische instituten. Kleine bedrijven spelen daarmee nog steeds een grote rol in geneesmiddeleninnovatie.

In het onderzoek werd het goedkeuringspercentage van overgenomen geneesmiddelen vergeleken met het goedkeuringspercentage van de niet-overgenomen, zelf ontwikkelde geneesmiddelen. De resultaten laten zien dat over het geheel genomen deze percentages vrijwel gelijk zijn. Wel was er verschil als kleine en middelgrote of grote bedrijven met elkaar werden vergeleken. Geneesmiddelen van kleine bedrijven werden vaker afgekeurd voor markttoelating (40%) dan geneesmiddelen van middelgrote en grote bedrijven (17%). Bovendien werden geneesmiddelen van kleine bedrijven die niet tijdens de ontwikkeling werden overgenomen vaker afgekeurd (37%) dan geneesmiddelen van kleine bedrijven die wel tijdens de ontwikkeling werden overgenomen (26%).

Het feit dat kleine bedrijven hogere afkeuringspercentages hebben dan (middel)grote bedrijven, geeft aan dat de dialoog over markttoelating tussen kleine bedrijven en de EMA nog verbeterd kan worden. Daarnaast is samenwerking, bijvoorbeeld door overname of partnerschap, wellicht een goede strategie voor kleine bedrijven om hun nieuwe geneesmiddelen naar de markt te brengen.

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma geneesmiddelenketen en gepubliceerd in Nature Reviews Drug Discovery.