Professionals die werken aan gezonde steden ontmoetten elkaar vrijdag 28 oktober in het Máximapark in Utrecht. Hier nam Hetty Linden, directeur Volksgezondheid van de Gemeente Utrecht, ‘een palet voor de Gezonde Stad’ in ontvangst. Het palet, bestaande uit ideeën om de Gezonde Stad dichterbij te brengen, werd aangereikt door Els van Schie, directeur Milieu & Veiligheid van het RIVM.

Voorbeelden van ideeën in het palet: de wijk ingaan om het gesprek aan te gaan, ontwikkel een meetinstrument om sociale cohesie te meten, veelkleurige woonprogramma’s met ruimte om elkaar te inspireren en brede stoepen. Deze ideeën ontstonden die middag in levendige gesprekken tussen de professionals, onder wie architecten en mensen werkzaam bij gemeentes, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en kennisinstellingen. 

Het Máximapark is zelf een voorbeeld

De ontmoetingsplek was inspirerend. Door de ramen was te zien dat in het Máximapark volop gewerkt wordt aan gezondheid; er waren veel hardlopers, fietsers en spelende kinderen te zien. Hoe fietsvriendelijk een stad is en of er plek is voor kinderen om buiten te spelen vinden de professionals belangrijke kenmerken van een Gezonde Stad. Dat bleek uit een online onderzoek dat het RIVM als opmaat naar deze middag had uitgevoerd. Daarom koos het RIVM het Máximapark als plek om de resultaten met elkaar te delen. 

Verder naar gezonde steden

Els van Schie onderstreepte het belang van ontmoetingen  om de Gezonde Stad handen en voeten te geven. Hetty Linden beloofde de ideeën mee te nemen in haar werk binnen de Gezonde Wijk Aanpak, niet alleen in Utrecht, maar ook in andere steden in Nederland. 

Het RIVM wil graag vaker dit soort bijeenkomsten organiseren,  rond een inhoudelijk thema of in een stad waar gewerkt wordt aan gezondheid. Wij willen ook meer zicht krijgen op wat bewoners zelf willen in een Gezonde Stad. Als u hier ideeën voor heeft horen we dat graag! Mail ons op gezondestad@rivm.nl.