Nederlanders leven langer en grotendeels ook in goede gezondheid. De gezondheid van mensen in de jaren voor de AOW Algemene ouderdomswet (Algemene ouderdomswet)-leeftijd blijft naar verwachting gelijk of verbetert. Dit betekent dat gezondheid geen belemmering is om de AOW-leeftijd te verhogen. Het aantal 60-plussers dat met gezondheidsproblemen doorwerkt zal echter wel stijgen. Dit komt doordat een grotere groep Nederlanders de leeftijd van zestig jaar en ouder zal bereiken en langer zal doorwerken. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

 Volgens de huidige prognose van de levensverwachting  zal de leeftijd waarop mensen in Nederland gebruik mogen maken van de Algemene Ouderdomswet (AOW) in 2040 gestegen zijn naar 68 jaar. De komende jaren zal ook het aantal jaar dat mensen in goede gezondheid doorbrengen, blijven stijgen. Gezondheid is in die zin geen belemmering om de AOW-leeftijd te verhogen.

Langer doorwerken

Het RIVM constateert dat de gezondheid van Nederlanders de afgelopen twintig jaar is verbeterd. De gezondheid van één leeftijdsgroep, de 60- tot 65-jarigen, is echter gelijk gebleven. Waarom hun gezondheid is achtergebleven bij de rest van de Nederlandse bevolking, is niet helemaal duidelijk. Het kan te maken hebben met de plotseling weggevallen mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan. Waardoor mensen het misschien als belastend ervaren om langer door te werken. Als mensen zich daar de komende jaren beter op kunnen voorbereiden, blijft hun gezondheid mogelijk niet meer achter.

De onderzoekers denken dat de achterblijvende gezondheid ook te maken kan hebben met het werk zelf. In dat geval zal de gezondheid van 60-68-jarigen in de toekomst achter kunnen blijven. Met gezondheid wordt de manier waarop mensen zelf hun gezondheid en de mate van lichamelijke beperkingen ervaren bedoeld.

 Hoe de ontwikkelingen ook uitpakken, een meerderheid zal naar verwachting in goede gezondheid kunnen blijven doorwerken. Maar het is ook zeker dat er de komende jaren meer zestigplussers zijn met een minder goede gezondheid die langer doorwerken. Dit komt doordat een grotere groep Nederlanders de leeftijd van zestig jaar en ouder zal bereiken en langer zal doorwerken. Deze mensen lopen het risico om eerder uit het arbeidsproces te vallen of arbeidsongeschikt te worden.

Gezonde levensloop

Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat mensen gezond zijn in de periode dat ze langer werken. Er is nog weinig bewijs welke maatregel daarvoor effectief is. De meeste kans lijkt een ‘levensloopbenadering’ te hebben: zorg ervoor dat mensen gedurende hun hele werkende leven gezond en inzetbaar blijven. Ook een ‘integrale’ aanpak lijkt effectief, met aandacht voor meerdere zaken, zoals een gezonde leefstijl en goede werkomstandigheden.

Deze publicatie verschijnt tijdens de coronacrisis, maar is eerder geschreven. De resultaten en aanbevelingen komen door de snelle en onvoorspelbare ontwikkelingen wellicht in een ander daglicht te staan.