Het RIVM stuurt komende week aan ruim 3.000 inwoners van Amersfoort en Alkmaar een uitnodiging om mee te werken aan het onderzoek ‘Nederland de Maat Genomen’, kortweg genoemd ‘NL de Maat’. Het betreft een landelijk onderzoek naar leefstijl en gezondheid van de Nederlandse bevolking. De resultaten helpen om de gezondheidsvoorlichting en gezondheidszorg in Nederland te verbeteren.

Voor het onderzoek is een steekproef getrokken onder de Nederlandse bevolking van 30 tot 70 jaar. In totaal zijn bijna 20.000 Nederlanders uitgenodigd, verspreid over zeven gemeenten. Amersfoort en Alkmaar zijn de laatste twee gemeenten in het onderzoek. Eerder werd onderzoek gedaan in Tilburg, Oudewater, Groningen, Haarlemmermeer en Vlaardingen. ‘NL de Maat’ is in 2009 van start gegaan met een pilot en loopt door tot begin 2011.

Het onderzoek

‘NL de Maat’ bestaat uit twee onderdelen: het invullen van een vragenlijst (over leefgewoonten en gezondheid) en een lichamelijk onderzoek (waarbij lengte, gewicht, middel- en heupomtrek en bloeddruk worden gemeten en een beetje bloed wordt afgenomen). Het lichamelijk onderzoek duurt ongeveer een half uur. Alle deelnemers ontvangen hun persoonlijke uitslagen.

Samenwerking

‘NL de Maat’ vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM coördineert het onderzoek in samenwerking met het Julius Centrum (UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht). Voor de praktische uitvoering in de verschillende gemeenten wordt samengewerkt met de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) 'en.  In Amersfoort is dit GGD Midden-Nederland en in Alkmaar gaat het om GGD Hollands Noorden.

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van het RIVM, 030 274 28 40.