Bij een bodemsanering kunnen verschillende stoffen vrij komen. Sommige stoffen leiden tot geuroverlast. Daarnaast kunnen geluid en trillingen voor overlast zorgen. GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en kunnen voorafgaand, tijdens en na een sanering adviseren over de gezondheidsaspecten. De richtlijn ‘Publieke gezondheidsaspecten van bodemsanering’ helpt GGD’en hierbij.

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en krijgen regelmatig vragen over de gezondheidsaspecten van bodemsaneringen. Voorbeelden van vragen zijn: Kan een gezondheidsklacht door de bodemsanering komen? Hoe kan de GGD gemeten concentraties in de omgeving beoordelen? Welke bijdrage kan de GGD leveren aan de communicatie over de bodemsanering? De vragen zijn meestal afkomstig van gemeenten, maar ook bewoners of omwonenden kunnen vragen hebben. Mensen in de omgeving van een bodemsanering kunnen bezorgd zijn, hinder ondervinden, een gezondheidsrisico lopen of gezondheidsklachten krijgen. 

De GGD-richtlijnen medische milieukunde zijn gemaakt zodat GGD’en op dezelfde manier en zo goed mogelijk te werk gaan. De richtlijnen worden opgesteld door professionals van de GGD’en. Het RIVM ondersteunt de GGD’en hierbij en coördineert het proces.