Asielzoekers die op dit moment in de opvanglocatie Heumensoord verblijven, krijgen zaterdag 19 december 2015 de griepvaccinatie aangeboden. Dit heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Centraal Orgaan opvang asielzoekers)) besloten. Het besluit is genomen naar aanleiding van een overleg onder leiding van het RIVM waaraan organisaties hebben deelgenomen die betrokken zijn bij deze opvanglocatie. Naast het COA zijn dit onder andere het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA gezondheidscentrum asielzoekers (gezondheidscentrum asielzoekers)), GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gelderland-Zuid en de lokale ziekenhuizen.

Het Nederlandse beleid is om de griepvaccinatie alleen aan te bieden aan mensen met specifieke medische aandoeningen en mensen van 60 jaar en ouder. Voor de bewoners van Heumensoord zijn echter andere afwegingen gemaakt. Deze afwegingen zijn gebaseerd op de uitzonderlijke omvang van de opvanglocatie en de beperkte mogelijkheden in de regio om mensen op te nemen in een ziekenhuis bij complicaties.