De Anne Frankschool in Den Haag heeft vanaf vandaag het vignet Gezonde School aan de gevel hangen. Demissionair minister Edith Schippers (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) reikte, in aanwezigheid van Epke Zonderland, winnaar Olympisch goud bij het turnen, het vignet op de school uit.

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Een Gezonde School draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Een Gezonde School werkt structureel en planmatig aan de verbetering van de gezondheid van leerlingen. Begin 2011 introduceerde het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL Centrum Gezond Leven (Centrum Gezond Leven)) samen met partners het vignet Gezonde School in het basisonderwijs. Inmiddels is het beheer van het vignet overgedragen aan GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Nederland. Sport en bewegen, gezonde voeding en psychosociale ontwikkeling zijn onder meer de thema’s waarop een Gezonde School zich kan richten om het vignet te behalen. De school is vrij om te kiezen op welke thema’s het vignet wordt aangevraagd. Op die manier wordt gewerkt aan díe thema’s die de school het belangrijkste vindt.

Binnen het CGL programma Impuls Gezonde Leefstijl Jeugd, dat met veel partners wordt uitgevoerd kunnen basisscholen in oktober inschrijven op ondersteuning. Het kan dan gaan om financiële steun of advies op maat voor de invoering van gezonde schoolactiviteiten. Dit najaar wordt gestart met de ontwikkeling van een vignet Gezonde School in het middelbaar beroepsonderwijs.

Partners van het vignet

Het vignet Gezonde School is een product van de volgende partijen:
STIVORO Stichting Volksgezondheid en Roken (Stichting Volksgezondheid en Roken), Voedingscentrum, NISB Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen), VeiligheidNL, Trimbos-instituut, Rutgers WPF World Population Foundation (World Population Foundation), Pharos, Nederlandse Hartstichting, KWF Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding) Kankerbestrijding, KVLO Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding), NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie), Ivoren Kruis, Nationale Hoorstichting, Astma Fonds en GGD Nederland. Doel is zoveel mogelijk scholen te motiveren om aandacht te besteden aan een schoolklimaat waarin de gezondheid van leerlingen een belangrijke rol speelt.