Vanaf vandaag is de digitale Handleiding Gezonde School voor het MBO middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) beschikbaar op www.gezondeschool.nl. De handleiding ondersteunt MBO-scholen bij het werken aan gezondheidsbevordering en preventie volgens de Gezonde School-aanpak. Concrete gezonde activiteiten diverse hulpmiddelen en tips helpen scholen op weg. Bovendien verschijnt bij de handleiding een overzicht van effectieve interventies voor het MBO.

De handleiding sluit aan bij de implementatiekansen en mogelijkheden van MBO middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-scholen. Zo kunnen zij stap voor stap aan de slag met het optimaliseren van de bestaande inzet voor gezondheidsbevordering of met nieuwe gezondheidsbevorderende activiteiten.

Gezonde scholen presteren beter

Een Gezonde School stimuleert op een integrale en structurele manier de gezondheid van studenten en schoolpersoneel. Veel scholen in het middelbaar beroepsonderwijs besteden aandacht aan gezondheid en welzijn, bijvoorbeeld door sportactiviteiten op school of gezonde voeding in de schoolkantines. MBO-scholen die volgens de Gezonde School-aanpak aan gezondheidsbevordering werken kunnen grotere en meer duurzame effecten bereiken: een gezonde student heeft meer kans op goede schoolprestaties en verzuimt minder; goede schoolprestaties leiden op langere termijn tot maatschappelijk succes; en een gezonde werkomgeving bevordert daarnaast de tevredenheid van het schoolpersoneel, dit vermindert het ziekteverzuim. Scholen bereiken vooral een blijvend resultaat als zij maatregelen vastleggen in het beleid.

Begeleiding

Om aan de slag te gaan met de Gezonde School kunnen mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-scholen begeleiding bij het NIGZ Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) inhuren. Vanuit het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs dat voor het MBOis uitgewerkt in het masterplan Bewegen en Sport MBO, wordt een deel van deze kosten vergoed.

Samenwerkingspartners

De handleiding is ontwikkeld door het Centrum Gezond Leven van het RIVM in samenwerking met MBO Diensten en het NIGZ. Om optimaal gebruik te maken van de beschikbare kennis en goed aan te sluiten bij de praktijk zijn bij de ontwikkeling ook MBO-scholen, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en andere gezondheidsbevorderende instellingen betrokken.