Integraal gezondheidsbeleid (IGB integraal gezondheidsbeleid (integraal gezondheidsbeleid)) is beleid waarbij meerdere beleidssectoren tegelijkertijd bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid. Dit beleid richt zich niet alleen op het individu, maar ook op zijn en haar omgeving. Belangrijke sectoren voor de volksgezondheid om mee samen te werken zijn bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, zorg, onderwijs, arbeid en wonen. Om dit effectief te doen, moet IGB als een continu verbeterproces worden uitgevoerd. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Ilse Storm aan de Vrije Universiteit en bij het RIVM.

Complexe gezondheidsproblemen, zoals ongezonde leefstijl, overgewicht of achterstanden in gezondheid, ontstaan mede door invloed van de omgeving (bijvoorbeeld gezin, buurt, school en werk). Integraal gezondheidsbeleid (IGB integraal gezondheidsbeleid (integraal gezondheidsbeleid)) is een veelbelovende strategie om deze problemen aan te pakken. Praktisch betekent dat, dat de sector volksgezondheid samenwerkt met andere sectoren. Zo kan bijvoorbeeld de sector ruimtelijke ordening bijdragen aan gezondheid door het creëren van wandelnetwerken, ontmoetingsplekken of een veilige leefomgeving. Ministeries en gemeenten (h)erkennen het belang van integraal gezondheidsbeleid, maar het blijkt in de beleidspraktijk niet eenvoudig te realiseren. Internationaal staat IGB bekend als 'Health in All Policies (HiAP Health in All Policies (Health in All Policies))'.

Om gemeenten en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en te ondersteunen, ontwikkelde Storm een IGB-cyclus met vier stappen, die handvatten biedt bij de ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en verbetering van IGB. In alle stappen is er doorlopend aandacht voor integrale samenwerking om gezondheid positief te beïnvloeden. In haar proefschrift 'Towards a HiAP cycle. Health in All Policies as a practice-based improvement process' heeft zij voor deze stappen strategische bouwstenen en bijbehorende acties geformuleerd. Bouwstenen zijn samenhangend beleid maken, programmabeheer, reflecteren op voortgang en uitbouwen mogelijkheden voor samenwerking. De handvatten zijn gebaseerd op de onderzoeken in dit proefschrift waar de huidige beleidspraktijk voor IGB op nationaal en lokaal niveau is onderzocht.