Aan het bevolkingsonderzoek darmkanker doen meer mensen mee dan was verwacht. Het bevolkingsonderzoek is daarom op een aantal punten bijgestuurd. Zo zijn tijdelijk minder mensen uitgenodigd om wachttijden voor het vervolgonderzoek (een coloscopie) te voorkomen. Er zijn op dit moment geen wachtlijsten voor vervolgonderzoek bij de ziekenhuizen. Mensen kunnen gemiddeld binnen drie weken terecht voor een afspraak.

Het was voorzien dat bij de invoering van zo’n groot bevolkingsonderzoek gaandeweg aanpassingen nodig zijn. Het RIVM heeft snel gesignaleerd dat de wachttijden voor het vervolgonderzoek opliepen. Dit heeft drie redenen:

  1. Er is een grote bereidheid om deel te nemen.
  2. Bij de leeftijdscategorie die als eerste een uitnodiging heeft ontvangen, komt vaker bloed in de ontlasting voor en ook vaker darmkanker.
  3. De test meet gevoeliger. Dat geldt niet alleen voor de in het bevolkingsonderzoek gebruikte test, maar ook voor testen die in andere landen worden gebruikt.

Om balans aan te brengen tussen nut en risico zijn er een paar aanpassingen in het programma gedaan. Dit is afgestemd met de Gezondheidsraad. De mensen die we in 2014 zouden uitnodigen voor deelname, krijgen dit jaar gewoon de uitnodiging.