Hanneke Kruize

Hogeschool Utrecht (HU) en RIVM hebben samen dr. ir. Hanneke Kruize aangesteld als lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling. Deze gezamenlijke lector maakt deel uit van het lectoraat Building Future Cities van Hogeschool Utrecht. Lector Hanneke Kruize richt zich op ontwikkeling van onderbouwde praktijkgerichte ontwerpprincipes voor een gezonde leefomgeving. Het accent ligt daarbij op groene en rustige plekken in een stedelijk verdicht gebied. Hierbij werkt het lectoraat nauw samen met onder meer provincie Utrecht en gemeente Utrecht.

Voor de aanpak van het woningtekort kiezen gemeenten regelmatig voor woningbouw in bestaand verstedelijk gebied. Tegelijkertijd zijn voor een gezonde leefomgeving groene rustige plekken van belang voor ontmoeting, bewegen en recreëren.

Stedelijke verdichting zet groene en rustige plekken vaak onder druk, terwijl die juist essentieel zijn voor de gezondheid van stadsbewoners. Dit is extra van belang voor kwetsbare mensen als kinderen, ouderen en mensen met een laag inkomen. De noodzaak van de aanwezigheid van groene en rustige plekken bleek ook tijdens de corona pandemie.

Aanpak

De lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling gaat in living labs samen met onderzoekers, studenten en bewoners groene stedelijke plekken ruimtelijk ontwerpen en monitoren hoe de gebruikers die ruimtes gebruiken en beleven. Denk hierbij aan living labs bij Cartesiushoek Utrecht, Merwedekanaalzone Utrecht, Stille stad Amersfoort en Zusterparken in Utrechtse gemeenten.

Het lectoraat maakt gebruik van de kennis en ervaring die Hogeschool Utrecht en het RIVM al hebben op het gebied van een gezonde stad. Beide organisaties werken al samen in Health Hub Utrecht en Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven.

De studenten van de HU werken mee aan dit lectoraat vanuit multi-disciplinaire projecten en op basis van Challenge Based Learning. Ook is er een samenwerking met Universiteit Utrecht en ROC Receiver Operating Characteristic (Receiver Operating Characteristic) Midden Nederland.

Lector Hanneke Kruize

Voor het lectoraat is dr. ir. Hanneke Kruize aangesteld als lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling. Hanneke heeft een rijke ervaring als onderzoeker op het gebied van milieu, groene gezonde leefomgeving, gezonde gebiedsontwikkeling en kwetsbare groepen en is als innovatielijntrekker actief betrokken bij de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Als lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling maakt ze binnen het lectoraat Building Future Cities onderdeel uit van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven van Hogeschool Utrecht.

L.INT Lector

De lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling is een zogeheten L.INT lector met financiering van Regieorgaan SIA. Via de regeling Lectorposities bij instituten (L.INT) gaat een lector aan de slag bij zowel een hogeschool als een onderzoeksinstituut. Op die manier wordt het fundamentele onderzoek van het instituut verbonden met het praktijkgerichte onderzoek van de hogeschool. Deze verbinding versterkt de kennis- en innovatieketen door wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar te brengen.

Voor nadere informatie:

Hogeschool Utrecht, David Uitdenbogaard, woordvoerder, 06 43 46 99 38.