Vandaag heeft Care Innovation Center West-Brabant (CIC Care Innovation Center West-Brabant (Care Innovation Center West-Brabant)) de 100e pledge (plechtige belofte) ondertekend van Alles is gezondheid… Met het ondertekenen van pledges nemen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties de verantwoordelijkheid op zich om ambities en voornemens voor een gezonder Nederland in concrete activiteiten om te zetten.

Het CIC Care Innovation Center West-Brabant (Care Innovation Center West-Brabant) is in 2013 opgericht door de gemeente Roosendaal, zorg- en onderwijsorganisaties en bedrijven. Het past innovaties in de zorg toe in proeftuinen, samen met studenten, burgers en zorgprofessionals, primair gericht op preventie en zelfzorg. Met bijvoorbeeld digitale coaches, online spreekkamer en mobiele alarmering moeten mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en voor zichzelf zorgen.

Ook het RIVM is partner in Alles is gezondheid… Zo wordt er – samen met partners – een Aanpak Gezonde Kinderopvang ontwikkeld, gewerkt aan gezonde schoolpleinen en ingezet op meer ouderbetrokkenheid bij de Gezonde School. Ook wordt er onderzoek gedaan naar positieve effecten van groen in een stedelijke omgeving.

De voortgang van de pledges van inmiddels ruim 200 partners wordt op 4 februari 2015 gepresenteerd tijdens de jaarlijkse conferentie van Alles is gezondheid…