Hierin onder meer aandacht voor Legionella-pneumonie bij een medisch toerist, Q-koorts bij kinderen gedurende de drie epidemische jaren en communicatie over infectieziekten en de rol van nieuwe media.

Inhoudsopgave

Een overzicht van alle onderwerpen in dit nummer vindt u in de inhoudsopgave

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich (gratis) aanmelden voor de maandelijkse e-mailattendering (link naar aanmeldformulier)