Insuline glargine wordt gebruikt bij de behandeling van diabetes (suikerziekte). Uit RIVM onderzoek, in samenwerking met het Leiden Academic Center for Drug Research blijkt insuline glargine het ontstaan van borstkanker bij muizen niet te versnellen. De onderzoeksresultaten bevestigen eerder onderzoek dat het insuline glargine geen verhoogd risico lijkt te hebben voor het ontstaan van borstkanker bij diabetespatiënten.

In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw werd namelijk waargenomen dat een ander type insuline, AspB10, bij ratten mogelijk de oorzaak kon zijn van borstkanker. Dit type insuline werd daarom nooit op de markt gebracht. Hoewel Insuline glargine qua eigenschappen sterk overeen komt met AspB10, is uit het RIVM-onderzoek gebleken dat er geen relatie is met het ontstaan van borstkanker. Signalen van enkele jaren geleden dat insuline glargine (Lantus®) bij een oudere populatie vrouwen met type 2 diabetes een verhoogd risico op borstkanker zou opleveren, konden door het onderzoek eveneens niet worden bevestigd.

De resultaten van het RIVM-onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Breast Cancer Research op 18 februari 2015.