De inrichting van de kwaliteitsborging is een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de al bestaande (interne) kwaliteitsborging van de betrokken partijen. Op bepaalde kritische onderdelen zal er nadere kwaliteitsborging moeten worden ingericht.

De afgelopen periode hebben medewerkers van het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) werkbezoeken gebracht aan laboratoria in Denemarken en Schotland. Zij hebben gesprekken gevoerd en processen binnen het lab in de praktijk kunnen zien. Daarnaast heeft een kleine delegatie in februari deelgenomen aan het Eurogin congres in Sevilla. Dit congres bood de mogelijkheid met internationale experts uit het veld te spreken.

Met onder andere de verzamelde informatie van deze internationale contacten wordt nu de inrichting van de kwaliteitsborging verder uitgewerkt.