Het gebruik van de interspecies website spaart wereldwijd de levens van minimaal 20.000 proefdieren per jaar. Dit blijkt uit een enquête die in 2010 onder de gebruikers van deze website is gehouden.

De website is vijf jaar geleden opgezet door het RIVM en bevat fysiologische en anatomische gegevens van proefdieren en mensen. Door deze gegevens met elkaar te vergelijken kan de meest relevante proefdieropzet worden gekozen, waardoor onnodig proefdieronderzoek voorkomen wordt. De proefdiergegevens worden gebruikt om effecten van stoffen op de mens te voorspellen. Maandelijks maken 5500 unieke bezoekers van over de hele wereld gebruik van de site.

Naar het rapport        Naar de interspecies website