Maatregelen zijn nodig om de verspreiding van wateroverdraagbare ziekteverwekkers onder huidige (extreme) weersomstandigheden te verminderen. Deze maatregelen zijn ook gunstig voor het beperken van effecten van klimaatverandering in de toekomst. Dit concludeert Ankie Sterk, die onderzoek deed bij het RIVM en promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Sterk had als doel om de effecten van klimaatverandering op het risico van infecties door wateroverdraagbare ziekteverwekkers in beeld te brengen.

Sterk stelt dat extreem warme zomers in Nederland aanleiding zouden kunnen geven tot zwemwatergerelateerde uitbraken van infectieziekten. Ook concludeert ze dat de effecten van de voorspelde toename van afspoeling van land naar oppervlaktewater op de risico’s van wateroverdraagbare ziekteverwekkers beperkt zijn. Een soortgelijke conclusie trekt ze voor de verspreiding van ziekteverwekkers via riooloverstorten.