Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit rond de jaarwisseling slecht zal zijn. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt  smog door fijn stof.   Een hoge concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, en verergering van astma. Ook luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid kunnen toenemen. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren rondom de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Stookalert

Vanwege de smog door fijn stof kan het RIVM op oudejaarsdag ook een stookalert afgeven. Dat hangt af van de weersomstandigheden. Smog en houtrook verspreiden zich langzaam als er weinig wind staat. Wil je op de hoogte blijven? Kijk dan op www.rivm.nl/stookalert .