Vrouw roerbakt groenten

De kosten door voedselinfecties waren in 2020 ruim 140 miljoen euro lager dan in de jaren ervoor. Dat komt neer op ruim 30 procent minder. Vorig jaar werden veel minder mensen ziek van voedsel dan in eerdere jaren. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de maatregelen en adviezen die tijdens de coronaepidemie, zoals handhygiëne, beperkingen voor internationale reizen en de sluiting van de horeca. Het kan ook zijn dat minder mensen medische hulp hebben gezocht of gekregen voor dit soort ziekten.

In 2020 waren deze kosten naar schatting 282 miljoen euro tegenover 423 miljoen in 2019 en *426 miljoen in 2018. Hierbij wordt gekeken naar de directe medische kosten, zoals in ziekenhuizen. Maar ook naar kosten voor de patiënt en zijn familie, bijvoorbeeld reiskosten. Daarnaast worden de kosten van andere sectoren meegerekend, denk bijvoorbeeld aan werkverzuim.

Ziektelast lager

Jaarlijks brengt het RIVM in kaart hoeveel jaren mensen een slechte gezondheid hebben of eerder overlijden door voedselinfecties. Dit noemen we de ziektelast. Deze ziektelast wordt uitgedrukt in DALY Disability Adjusted Life Year (Disability Adjusted Life Year)’s, (Disability Adjusted Life Years), een internationale maat.
Het RIVM onderzoekt daarbij 14 ziekteverwekkers - zoals Salmonella, Campylobacter of Listeria - die vooral via voedsel worden overgedragen.

In 2020 was de totale ziektelast van deze 14 ziekteverwekkers circa 7300 DALY’s (in 2019 was dit rond 11.000 DALY’s).

Beeld door de jaren heen

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is de opdrachtgever van dit onderzoek. De resultaten bieden beleidsmakers handvatten om meer zicht te krijgen op de ziektelast en de manieren waarop mensen met de ziekteverwekkers in contact komen. Ook geeft het een beeld hoe de ziektelast van voedselinfecties en kosten zich door de jaren heen ontwikkelen.

 

 

Correctie

* [06-12-2021] Hier stond abusievelijk 427 miljoen. Dat moet zijn: 426 miljoen.