foto van een vrouw

In 2014 zijn landelijke criteria vastgesteld voor de kwaliteitsbeoordeling van SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek (Structureel Echoscopisch Onderzoek)-beelden.

Op basis van de regionale ervaringen zijn deze criteria nu gewijzigd. De belangrijkste verandering is dat de drempelwaarde om een voldoende te scoren wordt verhoogd. Het is nu vanaf 236 punten = 75% goed. Verder wordt de vergroting voortaan voor 50% meegeteld. Het tijdstip van implementatie van de aangepaste kwaliteitsbeoordeling kan per regio verschillen.