Om de kwaliteit van de counseling prenatale screening te verbeteren, worden de kwaliteitseisen aangescherpt en uitgebreid.

Er is besloten dat alle counselors verplicht 1 keer per 2 jaar een door de Regionale Centra goedgekeurde bijscholing specifiek op het gebied van counselingsvaardigheden moeten volgen en daarnaast ook 1 keer per 2 jaar de meest recente versie van de DIN Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening) moeten doorlopen. Deze wijzigingen gaan in per 1 april 2017. Er wordt dan tot eind 2018 de tijd gegeven om aan de eis van de vaardigheidstraining te voldoen.

Verder zijn er nog twee wijzigingen, namelijk dat:
- de counseling prenatale screening zo georganiseerd wordt dat er minimaal 30 minuten beschikbaar zijn voor counseling.
- de counseling prenatale screening plaats vindt in een apart gesprek, dus los van de intake.

Over deze wijzigingen wordt u begin 2017 nader geïnformeerd door uw Regionaal Centrum.