Aardgas kan van nature kwik bevatten. Dit kwik kan in huis terecht komen. Vooral door het koken op gas. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) berekende in 2014 de blootstelling aan kwik op dagelijkse piekmomenten. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vroeg eind 2022 aan het RIVM om te onderzoeken of dit gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Uit dit onderzoek blijkt dat de blootstelling aan kwik door huishoudelijk gebruik van aardgas niet schadelijk is voor de gezondheid. Daarvoor zijn de concentraties kwik te laag.

Blootstelling aan kwik goed berekend 

Het RIVM heeft eerst vastgesteld dat de NAM de blootstelling aan kwik op de goede manier heeft berekend. Wel blijkt dat de NAM de blootstelling op 3 piekmomenten per dag hoger inschat dan in werkelijkheid zal voorkomen. De NAM gaat in het onderzoek namelijk uit van worst-case situaties, waarin de blootstelling extra hoog kan zijn. Zoals de combinatie van een kleine keuken en een hoge concentratie kwik in aardgas. 

Huishoudelijk gebruik niet schadelijk voor de gezondheid 

Om te kunnen beoordelen of deze piekblootstelling schadelijk kan zijn voor de gezondheid onderzocht het RIVM de wetenschappelijke literatuur. Blootstelling aan kwik kan onder andere neurologische schade veroorzaken. Het kan effect hebben op de hersenen, motoriek en (de ontwikkeling van) gedrag.   
Het RIVM verwacht niet dat deze effecten voorkomen bij de berekende piekblootstelling.  

Opdracht voor toetsing rapport NAM

In 2022 kreeg het SodM vragen over het NAM-rapport. Het SodM heeft daarom aan het RIVM gevraagd om deze NAM-berekeningen te controleren en te beoordelen of de piekblootstelling aan kwik gevolgen kan hebben voor de gezondheid. 
 
Eind 2022 beantwoordde het RIVM de vragen of de NAM in het onderzoek uitgaat van realistische omstandigheden bij gebruikers en of de methode om te berekenen hoeveel kwik er in de lucht in huis zit klopt. Het RIVM concludeert nu dat de blootstelling aan kwik door huishoudelijk gebruik van aardgas niet schadelijk is voor de gezondheid.