Bij een schrootbedrijf is materiaal aangetroffen dat is verontreinigd met laag verrijkt uranium. Na onderzoek ter plaatse is het materiaal op het RIVM nader geanalyseerd.

Bij een schrootbedrijf in Dordrecht is eind 2008 materiaal aangetroffen dat is verontreinigd met laag verrijkt uranium. Na onderzoek ter plaatse, door de Röntgen Technische Dienst (RTD Röntgen Technische Dienst (Röntgen Technische Dienst)) en het RIVM, is het materiaal in het stralingslaboratorium van het RIVM nader geanalyseerd. Daar bleek dat twee stukken buis verontreinigd zijn met circa 4% verrijkt uranium. Twee andere voorwerpen zijn verontreinigd met circa 13% verrijkt uranium. Ter vergelijking, civiele kerncentrales gebruiken uranium dat 3 à 4% verrijkt is. Voor kernwapens is hoog verrijkt uranium nodig, met een verrijkingsgraad (veel) hoger dan 20%.

Het Internationaal Atoomagenschap (IAEA International Atomic Energy Agency (International Atomic Energy Agency)) is een onderzoek gestart naar de herkomst. Noch voor medewerkers, noch voor omwonenden is sprake geweest van een gezondheidsrisico.