Ouder persoon tuurt over horizon

Het bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) laat vandaag weten dat het centrum tot op heden 15 meldingen heeft ontvangen van overlijden kort na ontvangst van de coronavaccinaties. Het betreft vijftien ouderen die zijn overleden één tot negen dagen na de vaccinatie. Het Lareb laat in een nieuwsbericht weten dat er geen reden is om aan te nemen dat het vaccineren heeft geleid tot overlijden.  Vanzelfsprekend volgt het RIVM de ontwikkelingen nauwgezet.

Veiligheid

Vanzelfsprekend is de veiligheid en gezondheid van de mensen die worden gevaccineerd onze eerste prioriteit. In Nederland beoordelen artsen of een persoon, oud of jong, geschikt is om te worden gevaccineerd, zeker bij kwetsbare en oudere mensen. Ouderdom of een zwakke gezondheid zijn geen reden (contra-indicatie) om niet te vaccineren. Ouderen, met of zonder een zwakke gezondheid, hebben echter wel een sterk verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19. Om die reden adviseert de Gezondsheidsraad om met vaccinatie van ouderen en kwetsbaren te starten. Mensen kunnen, al dan niet in overleg met hun naasten en/of behandelend arts, zelf afwegen of vaccinatie zinvol is, bijvoorbeeld bij een terminale ziekte.

Kwetsbare ouderen

Iedereen in Nederland boven de 18 jaar krijgt een vaccinatie tegen corona aangeboden. Ook mensen op hoge leeftijd of mensen met een (zeer) kwetsbare gezondheid. Op 18 januari is gestart met vaccinatie van kwetsbare ouderen. Gemiddeld overlijden er in Nederland naar schatting tweeduizend 80-plussers per week. Hier zullen logischerwijs ook mensen bij zijn die pasgeleden zijn gevaccineerd. 

Meer informatie over bijwerkingen van de coronavaccinatie zijn te vinden in het wekelijkse overzicht op de website van Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen)

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is tot stand gekomen op basis van het advies van de Gezondheidsraad en volgens besluit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen in Nederland boven de 18 jaar krijgt een coronavaccinatie aangeboden. De coronavaccins die in Nederland worden gebruikt zijn veilig bevonden en goedgekeurd voor gebruik door zowel het EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) als het CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)