Preventieve maatregelen voor groepen met een verhoogd gezondheidsrisico, zoals kinderen met overgewicht en eenzame ouderen, komen in Nederland soms moeizaam van de grond. Betrokken partijen, zoals gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en ervaren verschillende knelpunten. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat deze knelpunten veelal niet uniek zijn voor Nederland maar ook in het buitenland aan de orde zijn. Ook is gekeken of het beleid in andere landen met betrekking tot preventie lessen oplevert die kunnen bijdragen aan oplossingen in Nederland.