Auto's op snelweg

In 2021 was de uitstoot van broeikasgassen 1,8 procent hoger dan het jaar ervoor. Het is voor het eerst sinds 2016 dat de uitstoot weer stijgt. In 2020 was er nog sprake van een daling van 8,8%. De stijging wordt vooral veroorzaakt door CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) en komt met name door de koude winter van 2021. In totaal is de uitstoot van broeikasgassen nu 24,9 procent lager dan in 1990. De uitstoot van ammoniak daalde in 2021 met ruim 1 procent (1,4 kiloton) ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt vooral door afname van het aantal dieren. Het RIVM/Emissieregistratie publiceert deze (en meer) definitieve cijfers over 2021 vandaag op emissieregistratie.nl. 

Daling broeikasgassen stokt

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt sinds 1990. Tot 2017 vond deze daling voor het overgrote deel plaats bij de broeikasgassen methaan, lachgas en F-gassen. De uitstoot van CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) daalde vanaf 2016. Voor de energieproductie werd minder steenkool gebruikt en meer aardgas en hernieuwbare energiebronnen. In 2021 nam de uitstoot van CO2weer licht toe. Dat komt voor een groot deel door de koude winter. Huishoudens gebruikten meer aardgas voor de verwarming dan in 2020. Ten opzichte van 1990 is de uitstoot van CO2 met 14,8% gedaald. 

Uitstoot ammoniak en stikstofoxiden daalt, door minder vee en schoner verkeer 

De uitstoot van ammoniak is in 2021 vergeleken met 2020 met 1,4 kiloton gedaald. Dat komt 
vooral omdat er minder dieren zijn. Ook zat er minder eiwit in het voer voor melkvee.  

De uitstoot van stikstofoxiden is in 2021 vergeleken met 2020 met 4,1 kiloton gedaald. Dat komt 
vooral doordat auto’s en vrachtwagens schoner worden (Euro-normen). Daar staat tegenover dat 
de uitstoot door fossiele brandstoffen voor energie en warmte steeg, elk met 0,7 kiloton.

Over de Emissieregistratie

De Emissieregistratie is een samenwerkingsverband tussen diverse instituten onder regie van het RIVM. De Emissieregistratie stelt jaarlijks de emissies van alle relevante Nederlandse bronnen vast. De Emissieregistratie levert zo de emissiegegevens voor onderbouwing van milieu- en klimaatbeleid. Daarnaast houdt de Emissieregistratie bij of Nederland zich aan de internationale klimaatverplichtingen houdt (UNFCCC, Kyoto protocol), en aan de richtlijnen op het gebied van grootschalige luchtverontreiniging (NECD, Göteborg protocol).