De meetgegevens uit het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden voor het jaar 2013 zijn vanaf 12 juni beschikbaar op de interactieve website man.rivm.nl. De gegevens voor het laatste jaar zijn altijd voorlopig. De data voor 2012 zijn hiermee dus definitief.

Het RIVM meet de maandgemiddelde luchtconcentraties van ammoniak in natuurgebieden met het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN Meetnet Ammoniak Natuurgebieden (Meetnet Ammoniak Natuurgebieden)). Het RIVM bewaakt hiermee de concentraties van ammoniak in de natuurgebieden, stelt trends vast en ijkt modelberekeningen van ammoniak. Dit meetnet is een belangrijk onderdeel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hierbij werken verschillende partijen met elkaar samen om de depositie van stikstof in natuurgebieden terug te brengen.