Personalised medicine (behandeling op maat) staat voor een behandeling van de patiënt op basis van zijn individuele kenmerken. Een individueel kenmerk dat de behandeling met medicatie kan beïnvloeden, is bijvoorbeeld de genetische achtergrond van een patiënt. Deze kan worden bepaald door genetische tests. Door medicatie op maat kan een patiënt beter behandeld worden. Er bestaan echter verschillende wettelijke kaders voor medicijnen enerzijds en genetische tests anderzijds, die optimale keuzes voor behandeling in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld omdat informatie ontbreekt en de wetgeving niet eenduidig is. Ook blijkt het noodzakelijk professionals in de gezondheidszorg te trainen om adequate behandeling op maat te stimuleren. Dat blijkt uit onderzoek door het RIVM.

Voor een optimale en adequate behandeling op maat met geneesmiddelen worden in vitro diagnostica ( IVDs in vitro diagnostic devices (in vitro diagnostic devices)) gebruikt. IVDs zijn medische hulpmiddelen, waarmee monsters afkomstig uit het menselijk lichaam, zoals bloed en urine, buiten het lichaam worden onderzocht. Dit kan bijvoorbeeld een genetische test zijn. De kwaliteit of opzet van een test kan van invloed zijn op de nauwkeurigheid waarmee het profiel van een patiënt wordt bepaald. Daardoor zal een bepaalde patiënt na gebruik van de ene test wel en de andere test mogelijk niet geselecteerd worden voor een behandeling met een geneesmiddel. Dit kan een risico vormen voor optimale en adequate behandeling. Het RIVM stelt dat dit risico alleen kan worden ingeperkt als de wet- en regelgeving van geneesmiddelen enerzijds en die van IVDs anderzijds op elkaar worden afgestemd.

Huidige informatievoorziening

Voor medicijnen is het wettelijk geregeld dat er een bijsluiter is voor de patiënt en een wetenschappelijke bijsluiter voor artsen en apothekers. Voor het veilige gebruik van medicatie op maat is niet alleen het geneesmiddel zelf van belang, maar ook de genetische test. Informatie over welke test het beste kan worden gebruikt, is niet altijd opgenomen in de bijsluiters. Het is mogelijk dat niet alle beschikbare tests even geschikt zijn om een besluit over de behandeling van een patiënt te kunnen nemen. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen, zouden er studies gedaan moeten worden die duidelijk maken dat het medicijn en de tests voldoende op elkaar afgestemd zijn.